Varme hænder

Det handler om omsorg 24/7/365, og det handler om et menneskesyn. Vi må ikke slippe de svage, de gamle, de syge, de sårbare, de unge usikre, de handicappede – ja, de døende – af syne. Nogle bærer alle etiketter, andre er så svære at opdage, at de smutter gennem det fintmaskede net, og ikke alle bliver taget sig af i tide. Det er konservativ politik at række ud efter alle dem, der har behov for det. Alle har krav på en værdig og omsorgsfuld pleje, når de ikke kan klare sig selv.

Vi skal tage os godt af hinanden. Med værdighed, respekt og indleven – uanset hvor på sårbarhedsskalaen, vi befinder os. Uanset om det drejer sig om usikre unge eller ældre med kroniske sygdomme eller større plejebehov, bør vi kunne stole på, at vi kan få en værdig behandling.

Vi skal understøtte, at vores sundhedsmedarbejdere bliver ved med at have så udbredt metodefrihed, som loven giver mulighed for. Det giver ansvar. Ansvar og bedre løsninger i det daglige.

Når vi som borgere forlader vores omsorgskrævende pårørende på plejecentret, i beskyttet bolig, på bosteder eller på hospitalet, skal vi have tillid til, at de er i trygge hænder og behandles med værdighed. Det kræver, at vi yder aktiv støtte til de lokale ledere med coaching og ledertræning. Vi efterlyser fokus på faglighed, strategi, organisation og ordnede forhold – alt sammen det, der giver medarbejderne engagement og glæde ved at følge borgeren i længere forløb uden bestandigt at skulle møde nye ansigter.

Livskvalitet skabes i trygge rammer, med gode måltider og velegnede boliger, der passer til den aktuelle fase i livet. Derfor skal vi støtte byggeri af både ældre- og plejeboliger samt beskyttede boliger i købstæderne og i landområderne. Også sårbare borgere skal bevare deres selvbestemmelsesret og deres evne til et så aktivt liv som muligt. Det bidrager til at bekæmpe ensomhed og til at bevare den livsstil, man værdsætter. Med et klippekort fastholdes den individuelle selvbestemmelsesret, uanset om det bruges til fællesspisning, hjælp til indkøb, mere transport til familiebesøg eller kulturelle oplevelser.

En velorganiseret hverdag for ældre og sårbare skaber ro hos de pårørende. Således også hvis dementramte udstyres med en GPS, der vil give de pårørende ekstra tryghed.

Hospice i Korsør

Kold statistik er ikke konservativ politik. Derfor er det ikke acceptabelt, at Region Sjælland vurderer behovet for hospicepladser i Vestsjælland ud fra et normtal i Regionen og ikke efter det faktiske behov. Vi har alle ret til en værdig død, men også til at leve til det sidste øjeblik. Det er konservativ politik at yde lindring til syge med begrænset livsudsigt i eget hjem eller på et hospice, uden at den døende skal flyttes på kryds og tværs af landsdelen. Det er et menneskehensyn, at pårørende kan være sammen med deres nære længst muligt.

Derfor går vi Konservative ind for at oprette et hospice i Korsør kombineret med et palliativt kompetencecenter – gerne i en klynge med (fri-)plejehjem, senior- og ældreboliger i et tværfagligt samarbejde.

For konservativ politik handler om varme hænder.