Styrkelse af erhvervshavnene

Det er attraktivt at bo ved vandet. Men vi Konservative vender ikke erhvervshavnene ryggen.

Det er nok muligt, vi fik en Storebæltsbro i 1998, og at Korsør og Halskov for en tid var bragt i knæ. Men traditionen for at drive erhvervshavne ved både Korsør og Stigsnæs rækker så langt videre i tid.

Ja, for Korsør er havn og søfart tilmed en del af byens DNA.

Vi Konservative anerkender, at det er attraktivt at bo ved vandet, og vi vil bestemt gerne give plads til boligbyggeri, hvor rammerne og planloven gør det muligt. Men har man valgt at bo ved en havn, har man også valgt det univers, det miljø, det væsen, som en erhvervshavn nu engang udgør.

Vi vil ikke afvikle havnene. Vi vil styrke dem som portal til erhvervslivet her i det sydvestsjællandske. Det betyder langsigtede lokalplaner, så eksisterende virksomheder kan føle sig trygge – og nytilkomne kan planlægge i tillid til fremtiden.

Vi skal være her alle sammen. Også havnene. Det er konservativ politik.