Grøn, grønnere, grønnest

180 km kystlinje, et naturskønt opland, købstæder og landsbyer med fokus på en bæredygtig, klimavenlig livsstil. Og alligevel ligger Slagelse Kommune nr. 86 i Kommunernes Naturkapitalindeks. At nå den grønne top er konservativ politik.

Vi har hver især et ansvar for at bidrage til, at vores kommune bliver bæredygtig, så vi kan passe på vores natur, klima og miljø. Det er hjerteblod for os Konservative at kunne videregive et grønnere Danmark til kommende generationer. Det gør vi ved at udvise rettidig omhu.

Indtil nu har vi været en smule fodslæbende i Slagelse Kommune. Det viser Aarhus Universitets opgørelse af kommunernes Naturkapitalindeks. Her indtager vi plads 86 ud af 98!

Derfor må vi i gang med at udbrede flere grønne tiltag: Inspirere til fremstilling af flere naturlige og økologiske fødevarer. Stimulere etableringen af genbrugscaféer og genbrugsbyggemarkeder. Sortere vores affald i nedgravede, miljørigtige containere – og ikke ved overklistring af gademiljøet med containere og affaldssække.

Grøn politik er heldigvis andet end løftede pegefingre og dommedagsbasuner. Vi kan få ret meget til gengæld: Lad os sikre udbredelse af flere naturparker som den helt unikke dobbeltkyst mellem Bisserup og Glænø i syd samt Agersø, Omø og Skælskør i vest. Og med inspiration udefra er vi allerede ved at udvikle Lagunestien – en enestående, 70 kilometer lang vandrerute langs Storebælt fra Korsør til Næstved. Det er rendyrket natur.

Men det er også her langs den naturskønne Storebæltskyst, at vi indtil nu har overladt det til grundejerne alene at afværge følgerne af voldsomt vejr med højvandsstigning og stormskader. Det er ikke rimeligt. Vi Konservative mener, at kystsikring er et fælles anliggende, så borgerne kan føle sig trygge – også hvis deres hjem ligger i Korsør og Skælskør bymidte.

I Korsør arbejdes på at trække en kystsikringslinje fra lystbådehavnen forbi Flådestationen, fiskerihavnen og Fæstningen frem til Halsskovbroen. Målet er at sikre bymidten mod oversvømmelse og på samme tid skabe grønne opholdslommer, der forbinder bymidten og havnen.

I Skælskør arbejdes mod etablering af en sluse i fjordens sejlrende, der både beskytter den gamle bymidte og NATURA 2000 med sjældne vilde dyre- og plantearter. Vi forventer – og vil arbejde for – at Slagelse Kommune har kystsikret sine borgere i år 2024 mod hundredårshændelser.

Det er konservativ politik at nå den grønne top.