Erhvervsliv og kommune – et partnerskab

Et stærkt og frodigt erhvervsliv er forudsætningen for trivsel og velfærd. En stærkere dialog, bedre rammer og mod til udvikling skal trække Slagelse Kommune op i erhvervsklimaundersøgelserne. Virksomhederne skal skabe væksten og arbejdspladserne. Vi politikere skal skabe rammerne.

Vi skal ville vores virksomheder. Sådan bliver de til flere. Og sådan sikrer vi flere nye job og lærepladser.

Men erhvervsorganisationernes klimaundersøgelser tyder på, at vi er for ligeglade med, om erhvervslivet trives. I 2017 lå Slagelse Kommune på en 13. plads blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I 2020 var vi tæt på en bundplacering som nr. 81. Vi er især faldet igennem på områder som arbejdskraft, kommunal sagsbehandling – ja, og kommunens image.

Det både skal og kan vi gøre noget ved. Og vi kan begynde med at tale sammen. Om virksomhedernes behov for erhvervskompetencer. Om branchespecifikke indsatser måske omkring detailhandel eller turisme. Om perspektiverne i bæredygtighed og grøn omstilling. Om den fysiske udvikling af vores kommune. Eller om fælles fyrtårnsprojekter, der sætter virksomhederne og vores kommune på landkortet.

Vi kalder os selv en uddannelsesby. Det giver os nogle helt særlige forudsætninger for at koble uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv til fælles gavn.

I SMV Danmarks Erhvervsbarometer fra i sommer rangerer Slagelse Kommune på en plads 54. Når det gælder evnen til at få personer ud på arbejdsmarkedet ligger vi på plads 81. Her er en hasteopgave, der bare skal løses. Både for de jobsøgende og virksomhedernes skyld Det handler om motivation, opkvalificering – ja, og om menneskelig indsigt. Og for virksomhederne handler det om at kunne drive deres forretning.

Vi Konservative mener, at vi har nogle misundelsesværdige aktiver i form af vores erhvervshavne. De skal udvikles. Ikke afvikles. Og dét i respekt for de virksomheder, der har virket her i årtier.

Det er konservativ politik at få noget til at spire.