Bestyrelse

Der blev afholdt ordinær generalforsamling mandag den 17. januar 2022, hvor dele af bestyrelse blev udskiftet, og hvor Egon Bo blev valgt som formand. Herefter blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde den 24. januar 2022.

Egon Bo
Formand
Jørgen Nielsen
Næstformand
Ove Sandholdt
Kasserer, Medlemsansvarlig
Mari-Anne Grüner
Sekretær
Robert Kronberg
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Adam Pade
Bestyrelsesmedlem
Carsten Lyngstrøm
Bestyrelsesmedlem
Claus Berner
Bestyrelsesmedlem
Jan Kristian Andersen
Bestyrelsesmedlem
Frederik Seidelin Franck Nielsen
KU-repræsentant
Susanne Aaholm Outzen
Suppleant
Susanne Haar Sandholdt
Suppleant