Nyt fra vælgerforeningen

Nyheder, information og læserbreve

Jane Dahls tale på grundlovsdag

Her kan du læse førsteviceborgmester Jane Dahls grundlovstale på Sønderup Præstegård søndag den 5. juni 2022. Kære alle sammen! Først og fremmest tak for den ære, jeg synes, det er at måtte holde årets grundlovstale – ikke mindst under et så traditionsrigt grundlovsmøde som jeres. Det har altid værdi at... Læs mere

Styrk Danmarks suverænitet

En afskaffelse af forsvarsforbeholdet vil kunne mærkes helt ude i kommunerne. Med forsvarsforbeholdet er Danmark i dag som medlemsland afskåret fra at kunne deltage i visse former for samarbejde i EU omkring forsvarspolitikken. Det er i de tilfælde, hvor det er en forudsætning at medlemslandenes deltagelse sker frivilligt, og hvor... Læs mere

Christian Freitag er ny folketingskandidat

Det Konservative Folkeparti i Slagelse Kommune har på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften valgt Christian Freitag som ny folketingskandidat i Slagelsekredsen. Han afløser Jesper Wienmann Hansen, som med kort varsel meddelte, at han frafaldt sit kandidatur. Christian Freitag er praktiserende læge og har i en knap 6-årig periode været formand... Læs mere

Skolelukninger – en helt utidig udmelding

Besparelserne på kommunebudgettet skal ske på baggrund af ordentlighed og faglighed. Ikke pludselige hovsa-udmeldinger, understreger viceborgmester Jane Dahl. De konservative i Slagelse tager klart afstand fra SF’s Jørgen Grüners udmelding om et antal konkrete skoler, der kunne tænkes lukket som følge af den knappe økonomi i Slagelse Kommune. »Jørgen Grüner... Læs mere

Ny formand for De Konservative i Slagelse Kommune

Efter vel overstået valgkamp giver Jan K. Andersen stafetten videre til Egon Bo. »De to vigtigste opgaver, vi står over for nu, er at bakke vores nye byrådsgruppe med viceborgmester Jane Dahl i spidsen op og at skabe større interesse for Det Konservative Folkeparti, og hvad vi står for.« Sådan... Læs mere

Han har svært ved at sige nej

Det er fint med mærkesager, og dem har byrådskandidaten, juristen Peter Lotinga (73), bestemt også nogle af. »Men gennem de seneste år har byrådet været præget af en uforsonlig tone. Nu skal vi have genskabt det gode samarbejde præget af gensidig respekt. Det vil jeg gerne bidrage til,« fastslår Peter... Læs mere

Hvad er op og ned angående RGS Nordic?

Torsdag aften var jeg til valgmøde i Magleby Forsamlingshus, hvor der blandt de fremmødte borgere blev rejst spørgsmål om Slagelse Kommunes tilsyn af spildevandet fra RGS Nordic – eller snarere mangelfulde tilsyn – samt om der var sket en overskridelse af fristen for revurdering af RGS’s miljøgodkendelse. For mig –... Læs mere

Vagthunden fra Vemmelev

Det viste sig tidligt – det medfødte gen for at blande sig: I underskolen blev Peter Lotinga elevrådsmedlem på Niels Brock og som jurastuderende medlem af Studenterrådet, og på arbejdspladsen – Statsskattedirektoratet og senere Told & Skat – blev han valgt som tillidsmand. I 1975 rykkede han og hustruen, nu... Læs mere