Konservative i Slagelse

Vores lokalpolitik

Politik med smil og stil

Slut med uforsonlig blokpolitik i Slagelse Byråd. Konservativ politik er god tone, gensidig respekt og samarbejde på tværs med fokus på bolden.

Læs mere

Varme hænder

Det handler om omsorg 24/7/365, og det handler om et menneskesyn. Vi må ikke slippe de svage, de gamle, de syge, de sårbare, de unge usikre, de handicappede – ja, de døende – af syne.

Læs mere

Erhvervsliv og kommune – et partnerskab

Vær med til at få vores virksomheder til spire og trives! Det er nu engang sådan, vi sikrer fælles velfærd.

Læs mere

Giv skolen et løft

Dannelse og læring skaber selvhjulpne små borgere. Morgensang og pli skaber glæde, nærhed og empati fra barnsben – og et solidt fundament for voksenlivets mange krav og konsekvenser. Glade skolebørn er konservativ politik.

Læs mere

Grøn, grønnere, grønnest

180 km kystlinje, et naturskønt opland, købstæder og landsbyer med fokus på en bæredygtig, klimavenlig livsstil. Og alligevel ligger Slagelse Kommune nr. 86 i Kommunernes Naturkapitalindeks. At nå den grønne top er konservativ politik.

Læs mere

Slagelse Kommune: En kaskade af natur og kultur

Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, for hvordan vil du ellers nå at stifte bekendtskab med 180 km kystlinje, vore vidunderlige badestrande og vore mange historiske perler, der står i kø.

Læs mere

Styrkelse af erhvervshavnene

Det er attraktivt at bo ved vandet. Men vi Konservative vender ikke erhvervshavnene ryggen.

Læs mere

Vi hylder ildsjælene

Det er ikke alle typer velfærd, vi kan putte ind i et kommunalt Excelark. Faktisk skabes en vigtig del af vores velfærd uden om Rådhusets mure.

Læs mere

Tryghed i det offentlige rum

Det er bøllerne og ballademagerne, der skal føle sig utrygge i det offentlige rum. Ikke os andre.

Læs mere

Skønne idéer

Vi kan ikke få alt, hvad vi peger på. Men vi har lov at drømme.

Læs mere

Stem på De Konservative

Din støtte har en betydning

Det Konservative Folkeparti arbejder for dig og for Danmark. Jeg håber, at du vil bakke op om dine lokale kandidater, så vi også fortsat kan arbejde for Slagelse Kommune i byrådet, regionsrådet og folketinget. Med din støtte kan Danmark blive friere, rigere og mere trygt.

Jan K. Andersen, fhv. formand

Lokale mærkesager

Kampen for vores klima og miljø stopper aldrig

Det Konservative Folkeparti har altid været det grønneste af de borgerlige partier i Danmark. For konservative er kampen for vores klima og miljø hjerteblod. Vi skal kunne give en sund klode videre til næste generation.

Grønne konservative visioner

  • Danmark skal have en ny klimalov.
  • Vi vil indføre grønne trepartsforhandlinger, hvor regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd bliver enige om femårige bindende delmål for CO2-reduktionen.
  • I 2034 har Danmark reduceret CO2-udslippet med 55% sammenlignet med 1990.
  • Vores forsyningssektor skal være uafhængige af fossile brændstoffer i 2050.
  • Energiafgifterne skal omlægges, så bæredygtige energiformer fritages for afgifter.
  • Lovgivningen skal tilpasses et samfund, hvor vi i langt højere grad genanvender.
  • Det økologiske landbrugsareal skal udgøre knap 15% af Danmarks samlede landbrugsareal.
  • Vi skal have naturskønne nationalparker.