Politik med smil og stil

Noget tyder på, at den er helt gal med arbejdskulturen i Slagelse Kommune. Der er simpelthen for mange historier i avisen om borgere, der føler sig dårligt behandlet, plejesager, der går skævt, sociale indsatser, der ikke følges op – og snart sagt nedladende reaktioner fra Rådhuset, når borgerne påpeger fejl og mangler.

Noget tyder på, at den er helt gal med arbejdskulturen i Slagelse Kommune. Der er simpelthen for mange historier i avisen om borgere, der føler sig dårligt behandlet, plejesager, der går skævt, sociale indsatser, der ikke følges op – og snart sagt nedladende reaktioner fra Rådhuset, når borgerne påpeger fejl og mangler.

Det tyder på for stor en afstand mellem politikere, forvaltning og borgere. Og på en kultur, hvor systemet er vigtigere end individet.

Samarbejdet i byrådet har igennem den seneste byrådsperiode virket både uforsonligt og konfliktskabende, hvilket uvægerligt må præge hele den kommunale administration.

Den kultur vil vi Konservative gøre op med. Vi tror på værdier som ordentlighed, åbenhed, ærlighed. Begår vi fejl, skal vi lære af dem – ikke bortforklare dem. Er det en borger, der har fat i den forkerte ende, så skal vi kompetent forklare hvorfor og søge at komme borgeren i møde på anden måde.

Både vores medarbejdere og vi er her for borgernes skyld. Det skal gennemsyre alt, hvad vi gør.

Grundlæggende handler det om ledelse. Om at vi som byråd kan skabe en kultur, så ledelse og medarbejdere trives.

Det er konservativ politik at bygge broer. Ikke grave grøfter.