Vi hylder ildsjælene

Det er ikke alle typer velfærd, vi kan putte ind i et kommunalt Excelark. Faktisk skabes en vigtig del af vores velfærd uden om Rådhusets mure.

Frivilliges indsats som idrætstrænere for vores unge, som besøgsvenner på plejecentrene – ja, som spejderførere eller ulands-indsamlere – er noget af det kit, der binder samfundet sammen og skaber social og kulturel samhørighed.

I nogle af vores mindre bysamfund har vi gennem de senere år oplevet, hvordan lokale ildsjæle kan give byerne nyt liv, fastholde indbyggertallet – og tilmed trække nye indbyggere til. Hér drives et forsamlingshus. Dér samles man om at drive en købmandsbutik. Det giver sammenhold. Og det er med til at sikre, at landsbyerne har en fremtid.

Ude i Storebælt har vi Agersø og Omø, hvis indbyggere gør en utrættelig indsats for at trække nye beboere og nysgerrige turister til. De er blandt forbillederne for, hvad den frivillige indsats kan give et samfund.

Vi Konservative mener, at frivilligt arbejde skaber overskud. Måske ikke i et kommunalt Excelark, men ude i den skinbarlige virkelighed.

Det vil vi Konservative gerne kvittere for. Derfor skal Slagelse være en kommune, der er kendt for at bakke op om jer ildsjæle, hvad enten I driver købmandsbutik, tager de gamle med ud på en køretur, virker for den folkelige, brede idræt eller er med til at skabe fremtidens topidrætsfolk.

Vi hylder ildsjælene. Det ligger i konservativ politik.