Troels Christensen

Byrådskandidat

Byrådskandidat Troels Christensen

E-mail: kontakt@troels.dk
Mobil: 5164 8104
Fødselsår: 1954

Personligt CV: Uddannet lærer, HD (A). Indehaver af TC Event – musikudøvelse, musikforedrag, konsulent inden for turisme og IT. 2002-2013: Politiker – borgmester i Hashøj kommune (2002-06), MF (2005-11), byrådsmedlem Slagelse kommune (2013-17). Gift. Bor i Svenstrup, Korsør.

Link til hjemmeside: www.troels.dk

Mærkesager og mit politiske CV

Jeg bor i Svenstrup sammen med min kone Jeanette.

Er musiker, producerer og skriver musik fra eget lydstudie. Optræder ved musikarrangementer i hele landet. Arbejder med digital kommunikation.

Har været fuldtidspolitiker i 15 år (borgmester, MF’er og byrådsmedlem). Er formand for Tårnborg idrætsforening. I 2019 kåret som “Årets idrætsforening (DGI)”.

Valgslogan: Kultur, læring og dannelse.

Som byrådspolitiker vil jeg arbejde for, at bundniveauet i den velfærdsservice, der ydes, bliver løftet. Det er vores mest sårbare borgere, der kommer til at betale den højeste pris, når noget går skævt.

Mærkesager:

 • Ja til højt fagligt niveau på skolerne.
 • Ja til ordentlig opførsel og god tone på de sociale medier.
 • Ja til fælles morgensang på skolerne.
 • Ja til rene toiletter på skolerne.
 • Ja til undervisning i privatøkonomi.
 • Ja til sorggrupper for unge.
 • Ja til lokal kulturkanon.
 • Ja til mere kultur i det åbne rum.
 • Ja til nærpoliti i Korsør.
 • Ja til flere badebroer og toiletter i det fri.
 • Ja til bedre skiltning og flere cykelstier.
 • Ja til udsigtstårn ved Slots Bjergby.
 • Ja til flere ladestandere til el-biler.
 • Ja til energirenovering og klimatilpasning.
 • Ja til lokalt indkøb.
 • Ja til flere erhvervsgrunde.
 • Ja til effektiv plejeforløbsplan fra sygehuset til hjemmehjælpen.
 • Ja tak – til hospice i Korsør.
 • Ja til et stærkt civilsamfund og gode rammer for foreningslivet.
 • Ja til kunstgræsbane ved Tårnborg.
 • Nej til tomme busser.
 • Nej til højere skatter.
 • Nej til kontanthjælp, hvis børn udebliver fra skole uden grund.
 • Nej til mere centralisering af kommunens serviceydelser.
 • Nej til lange sagsbehandlingstider.
 • Nej til unødigt bureaukrati.