Lasse Kløcker

Byrådskandidat og regionsrådskandidat

Byrådskandidat Lasse Kløcker

E-mail: lkm@konservativungdom.dk
Mobil: 2623 4241
Fødselsår: 1992

Personligt CV: Student fra Næstved Gymnasium i 2013, sidenhen Bsc.merc. på Syddansk Universitet og uddannet AP, Automotive Technology fra University College Lillebælt. Fra 2013 arbejdede til 2020 arbejdede jeg i forskellige stillinger hos Arla Foods her i Slagelse, hvorefter jeg blev ansat som værkfører hos en BMW-specialist på Fyn. Sideløbende har besat en bred vifte af tillidsposter, blandt andet i den lokale fodboldklub og i Konservativ Ungdom, hvor jeg i sidstnævnte, i øjeblikket sidder i den øverste ledelse, Forretningsudvalget.

LinkedIn: linkedin.com/in/lassekloecker/
Facebook: facebook.com/lassekloeckerC/

Mærkesager og mit politiske CV

Som tidligere nævnt, så er jeg en del af Konservativ Ungdom og har været det siden 2011. I 2013 meldte jeg mig ind i Det Konservative Folkeparti, hvilket betyder, at jeg trods min unge alder har den konservative bevægelse helt under huden.

Det har også været med til at forme mig som politiker, eller politisk aktiv.

Mærkesager:

Hvis det skal handle om Slagelse Kommune, så den skal være bedst fra A til Z, Slagelse Kommune skal være verdens bedste kommune at være barn i, være voksen i og være gammel i. Derfor kræver det at vi sætter barren højt, og er ambitiøse omkring vores fremtid, vi skal være ambitiøse med uddannelse, med erhvervsliv, men også med vores velfærd.

»For verdens bedste Slagelse!« Det er den korte introduktion til, hvad jeg går til valg på.

For at det skal kunne lade sig gøre, så kræver det en ambitiøs tilgang til kommunens ledelse, og det kræver, at vi sætter krav for hvor Slagelse Kommune skal bevæge sig hen.

Jeg er rigtig glad for, at Slagelse har taget så store skridt i retning af at blive en rigtig uddannelsesby med den nye professionshøjskole, men det gør også, at vi i kommunen heller ikke skal hvile på laurbærrene, for udviklingen af Slagelse som vidensby er kun lige begyndt.
Sammen med uddannelse kommer arbejde, og det er særligt et punkt, der kræver stor fokus de næste mange år frem, og hvis man skal tro erhvervsundersøgelsen fra DI, så kan det kun blive bedre, for med de muligheder Slagelse har som kommune, blandt andet infrastruktur og placering, er det ikke tilfredsstillende at vi er placeret som nummer 81.

Vi skal være bedre end en bundplacering.

En ting, der også følger med arbejdspladser, er bosætning, så har erhvervslivet for bedre kår, og arbejdspladser kommer til, så er der også bedre forudsætning for, at tilflytningen til Slagelse Kommune øges.

Som en sidste ting, jeg synes er rigtig vigtig, er udligning. For i øjeblikket modtager Slagelse Kommune rigtig mange penge i udligning, og det skal vi ikke blive ved med.
Slagelse Kommune skal have styr på økonomien, og ikke være afhængig af at modtage overskuddet fra de kommuner i Danmark, der faktisk godt kan finde ud af at drive en økonomisk ansvarlig politik på det kommunale plan.

Jeg håber, at når valget kommer, at du vil stemme på en ung kandidat, der ønsker ordentlighed og godt samarbejde i byrådet, jeg håber, at du vil sætte dit kryds ved mig.