Egon Bo

Regionsrådsmedlem og regionsrådskandidat

Regionsrådskandidat Egon Bo

E-mail: egonbo@stofanet.dk
Mobil: 2156 2581
Fødselsår: 1950

Personligt CV: Uddannet ved Flyvematerielkommandoen. Økonom. Fuldmægtig i Frederikssund kommune, kontorchef i Hvidovre Kommune, økonomichef i Nakskov Kommune, kommunaldirektør i Fuglebjerg Kommune (1988-90) og kommunaldirektør i Slagelse Kommune (1990-2010). Medlem af regionsrådet 2014. Sidder i en lang række komiteer og bestyrelser. Gift. Bor i Slagelse.

Mærkesager og mit politiske CV:

Jeg er regionrådsmedlem i Region Sjælland, medlem af forretningsudvalget, formand for udvalget for afbureaukratisering og modernisering, medlem af udvalget for Femern Belt og internationalt samarbejde, medlem af den videnskabsetiske komite, Medlem af Intereg – udvalg for de nordiske lande, medlem af udvalget for South Baltic (de baltiske stater samt Polen og Tyskland).

Mærkesager:

  • Økonomisk ansvarlighed, frit valg og større åbenhed i hele vort sundhedsvæsen, en mere enkel og overskuelig administration, markant i vor erhvervsprofil, borgeren i centrum, en fortsat udvikling af infrastrukturen i Regionen.
  • En hver borger har ret til egen praktiserende læge, ligesom en lokal lægevagt skal bevares.
  • Forskning i kræft hos børn skal prioriteres højt og understøttes af en dynamisk støtte af familien.
  • Den kollektive trafik skal have en øget grøn profil.
  • E-hospitalet i Regionen skal styrkes for derved at gøre det nemmere for borgeren at have kontakt til sin egen behandling.
  • Den enkle og gennemskuelige løsning skal være et must i Region Sjælland.